Thỉnh mời dự Đại lễ khánh thành và Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì TVTL Hàm Rồng

Sau 7 năm xây dựng với nhiều khó khăn trong thời buổi suy thoái kinh tế của nước nhà và tỉnh Thanh Hóa, Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng đã cơ bản hoàn thành. Đại lễ Khánh thành và công bố quyết định Bổ nhiệm trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng  được tổ chức vào ngày 29 tháng 10 năm Đinh Dậu (16/12/2017 )

Chúng con thành tâm cung thỉnh Chư tôn đức tăng, ni quang lâm chứng minh, kính mời quý đạo hữu Phật tử về tham dự để buổi lễ được thành tựu viên mãn.

tv2 tv3