Thiệp mời dự lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sỹ 27-7

Tối ngày 24 tháng 6 năm Bính Thân ( 27/7/2016), Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ và đồng bào đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Cũng như các liệt sỹ đã hy sinh tại đồi C4 anh hùng, nhằm bảo vệ huyết mạch giao thông an toàn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trân trọng kính mời quý vị đến dự để buổi lễ được thành tựu viên mãn.

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HÀM RỒNG

CHƯƠNG TRÌNH LỄ CẦU SIÊU

Ngày 27/7/2016 – 24 tháng 6 năm Bính Thân tại Đồi C4

 18h45  :        Phật tử tập trung

19h00 – 19h10   :    Đón tiếp quan khách – Cung nghinh chư  Tôn đức Tăng Ni.

19h10 – 20h00   :        Chương trình văn nghệ tưởng niệm

20h00 – 21h00   :        Lễ tưởng niệm – Lễ cầu siêu        

  1. Tuyên bố lý do – Thông qua chương trình – Giới thiệu  đại biểu.      

  2. Niệm Phật cầu gia hộ.         

  3. Phát biểu khai mạc của BTC         

  4. Phát biểu của đại diện chính quyền địa phương.     

  5. Dâng hương – Văn tế liệt sĩ – Thắp nến tưởng niệm, tri ân    

  6. Lễ cầu siêu        

  7. Cảm tạ của BTC          

  8. Hồi hướng – Hoàn mãn.

21h00                  :        Thả hoa đăng cầu nguyện trên sông Mã