Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng tiếp đón Ngài Minling Khenchen Rinpoche đời thứ 9, trưởng dòng Khenrag của Mindroling

Chiều hôm nay, ngày 16/10/2015, Ngài Minling Khenchen Rinpoche đời thứ 9, trưởng dòng Khenrag của Mindroling trong dịp về tỉnh Thanh Hóa đã đến viếng thăm TVTL Hàm Rồng.
Tăng Ni và Phật tử thiền viện đã cung đón Ngài với đầy đủ nghi lễ trọng thị đối với một bậc chân tu, đạo hạnh.
Trong pháp thoại ngắn với Tăng – Ni Phật tử tại thiền viện, Ngài trùng tuyên lời dạy của Đức Phật về lý vô thường và khuyến tấn hàng tại gia cư sĩ cố gắng tận dụng cơ hội được làm người trong kiếp này, lại được nương tựa Chánh pháp, để tu tập tinh tấn ngõ hầu có thể hưởng được niềm an lạc ngay trong hiện tại và mai sau.
Ngài căn dặn: “Thân người rất khó được nhưng lại rất dễ mất, vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội này để tu tập. Quý vị thật có phước lớn mới được thân người, lại được gần gũi Tăng bảo để tu tập, vì vậy, đừng để bỏ mất cơ hội quý giá này”

BBT xin gửi tới quý vị một số hình ảnh của buổi viếng thăm.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22