Tăng Ni Phật tử các Thiền viện Trúc Lâm phía Bắc Khánh tuế Đức Pháp chủ

Chiều ngày 28/01/2016 (19/12 Ất Mùi), Tăng Ni Phật tử các Thiền viện Trúc Lâm phía Bắc đã vân tập về Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng – Phú Xuyên) đảnh lễ khánh tuế mừng Đức Pháp chủ .

Xin gửi tới quý vị một số hình ảnh.

 1 2 3 4 5 6