Thời khóa tu tập hàng tháng

Lịch tu tập của Đạo tràng Chánh Pháp:

- Thời khóa hàng ngày:

+ Lễ sám hối : 18h00 – 19h00

+ Tọa Thiền: 19h00 – 20h00

- Ngày chủ nhật hàng tuần: 14h00-16h30

+ Từ 14h00 – 15h00: Tọa Thiền

+ Từ 15h00 – 16h30: Pháp thoại

-  Ngày chủ nhật, tuần thứ 4 của tháng (âm lịch). Đạo tràng tập tu cả ngày

Buổi sáng

07 giờ 00 : Phật tử tập trung về Thiền viện
07 giờ 30 : Khóa lễ sám hối : ( 3 tiếng chuông )
08 giờ 30 : Tọa thiền : ( 3 tiếng chuông )
09 giờ 00 : Xả thiền : ( 1 hồi chuông )
09 giờ 30 : Thuyết pháp : ( 3 tiếng chuông )
11 giờ 30 : Thọ trai : ( 3 tiếng bảng )
12 giờ 30 : Chỉ tịnh : (3 tiếng chuông )

Buổi chiều

13 giờ 30 : Thức chúng : ( 1 hồi 3 tiếng chuông )
14 giờ 00 : Tọa thiền : ( 3 tiếng chuông)
15 giờ 00 : Xả thiền : ( 1 hồi chuông )
15 giờ 30 : Thuyết pháp : ( 3 tiếng chuông )
17 giờ 00 : Hồi hướng – Hoàn mãn

- Tối ngày rằm và mồng một hàng tháng

    + 19h00-20h00: Pháp thoại