Mời dự Đại lễ Vu Lan PL.2559-DL.2015

Kính bạch chư tôn đức tăng, ni.

Kính thưa quý Phật tử

Vu lan báo hiếu là lễ hội quan trọng của những người con Phật đưuọc tổ chức hàng năm và cũng là lễ hội truyền thống của các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan Phật lịch 2559 vào hồi 7h30 ngày 28 tháng 8 năm 2015 tức ngày rằm tháng bảy năm Ất Mùi. Chúng con thành tâm cung thỉnh Chư tôn đức tăng, ni quang lâm chứng minh, kính mời quý đạo hữu Phật tử về tham dự để buổi lễ được thành tựu viên mãn.

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN (PL.2559-DL.2015)

TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HÀM RỒNG ( Ngày Rằm tháng bảy năm Ất Mùi tức 28/8/2015)

BUỔI SÁNG:

6h00-7h00:   Phật tử vân tập về Thiền viện

7h00-7h30:   Đón tiếp chư tôn đức Tăng, ni và quan khách

7h30-7h45:   Cung nghinh chư tôn đức Tăng, ni quang lâm chánh điện

7h45-8h15:   Chương trình văn nghệ cúng dường

8h15:             Chính thức cử hành Đại lễ Vu Lan PL. 2559

  1. Tuyên bố lý do- Thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự

  2. Niệm Phật cầu gia hộ

  3. Dâng hoa cúng dường

  4. Ý nghĩa Vu Lan

  5. Cảm niệm ngày Vu Lan

  6. Phút cảm niệm công ơn cha mẹ

  7. Nghi thức cài hoa hồng- Cài hoa hồng cho chư Tôn đức Tăng, ni và Phật tử

  8. Tác bạch cúng dường – Đạo từ của chư Tôn đức chứng minh

   9. Nghi thức Vu Lan:

       – Quan khách dâng hương

       – Cử hành bài ” Trầm hương đốt”

       – Chư Tôn đức niêm hương bạch Phật

       – Tụng lễ Vu Lan

  10h45:       Cúng thí thực

  11h15:       Thọ trai

BUỔI CHIỀU:

  14h00:     Lễ truyền tam quy, ngũ giới

  16h00:     Hoàn mãn