MỜI DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2558 – DL.2014

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HÀM RỒNG
NGÀY 30 – 04 – 2014 (Mồng 02 tháng 04 năm Giáp Ngọ)

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni.

Kính thưa qúy Phật tử.

Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2558- Dương lịch 2014  tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng sẽ được tổ chức vào ngày 30/04/2014 nhằm ngày mồng 02 tháng 04 năm Giáp Ngọ.

Chúng con thành tâm cung thỉnh Chư tôn đức-tăng ni  quang lâm chứng minh, kính mời quý Đạo hữu Phật tử về tham dự để buổi lễ được thành tựu viên mãn.

Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng kính mời!

CHƯƠNG TRÌNH PHẬT ĐẢN

I.   Buổi sáng:

06h30 – 07h3o :  Phật tử vân tập về Thiền viện

07h30 – 08h00 :  Đón tiếp quan khách, Cung đón Chư Tôn Đức Tăng, Ni.

08h00 – 08h15 : Cung nghinh Chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm chánh điện ( 03 hồi chuông trống Bát Nhã)

08h15 – 08h45 : Chương trình văn nghệ Cúng dường

08h45 – 10h30 :  Cử hành Đại Lễ Phật Đản

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, chương trình hành lễ.

2. Tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.

3. Tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2558 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

 4.Diễn văn Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2558 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

5. Phát biểu của đại diện chính quyền địa phương

6. Cử 3 hồi chuông trống Bát nhã rước lễ Đản sanh

7.Chư tôn đức chứng minh niêm hương

8. Toàn thể Đạo tràng nhập Từ bi quán

9. Dâng hoa cúng dường Phật đản

10. Nghi thức tụng lễ Phật Đản. Nghi thức tắm Phật

11. Hồi hướng

II.    Buổi chiều:

14h00 – 16h00 :   Lễ Quy Y Tam Bảo

 

                                                                                               Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng