Lịch tu học tháng 4 năm Bính Thân

Nam mô Phật Bổn sư Thích ca Mâu Ni

Thiền viện xin thông báo lịch tu học tháng 3 năm Bính Thân đến quý Phật tử như sau:

- Tối ngày mồng 1 tháng 4 năm Bính Thân (7/5/2016)

19h00- 20h00: Pháp thoại

- Chiều Chủ nhật ngày mồng 9  tháng 4 năm Bính Thân ( 15/5/2016)

 14h00- 15h00: Tọa Thiền

15h00- 16 h15: Pháp thoại

- Ngày rằm tháng 4 năm Bính Thân ( 21/5/2016)

Buổi sáng: 7h00-11h00: Đại lễ Phật đản

Buổi chiều: 13h30-16h00: Quy y Tam bảo

Buổi tối: 19h00-20h00: Pháp thoại

- Chủ Nhật ngày 23 tháng 4 năm Bính Thân (29/5/2016)

Buổi sáng
07 giờ 00 : Phật tử tập trung về Thiền viện
07 giờ 30 : Khóa lễ sám hối : ( 3 tiếng chuông )
08 giờ 30 : Tọa thiền : ( 3 tiếng chuông )
09 giờ 00 : Xả thiền : ( 1 hồi chuông )
09 giờ 30 : Thuyết pháp : ( 3 tiếng chuông )
11 giờ 30 : Thọ trai : ( 3 tiếng bảng )
12 giờ 30 : Chỉ tịnh : (3 tiếng chuông )

Buổi chiều
13 giờ 30 : Thức chúng : ( 1 hồi 3 tiếng chuông )
14 giờ 00 : Tọa thiền : ( 3 tiếng chuông)
15 giờ 00 : Xả thiền : ( 1 hồi chuông )
15 giờ 30 : Thuyết pháp : ( 3 tiếng chuông )
17 giờ 00 : Hồi hướng – Hoàn mãn