Lịch thuyết giảng

Lich thuyết giảng năm Giáp Ngọ (2014):

- 15h00 ngày Chủ nhật hàng tuần : Giảng Kinh Pháp Hoa

-19h00 ngày rằm và mồng một hàng tháng: Giảng Kinh Pháp Cú

Xin mời quý Phật tử xa gần, thu xếp công việc về nghe Pháp thoại

Thiện viện Trúc Lâm Hàm Rồng.