Lễ truyền tam quy, ngũ giới nhân ngày Đại lễ Vu Lan

Hội đủ duyên lành, hôm nay nhằm ngày Rằm tháng 7, trong mùa Vu Lan, đông đảo đồng bào có lòng tin Phật đã tề tựu về Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng để xin quy y Tam Bảo và thọ nhận năm giới.
Thầy phó trụ trì tán thán công đức lành của mọi người, nhờ có gieo sâu căn lành với Tam Bảo nên hôm nay được trở về nương tựa ba ngôi báu, là thềm bực căn bản trên lộ trình giác ngộ, giải thoát.
Được nghe giảng giải kỹ lưỡng về ý nghĩa và lợi ích của việc quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới cấm, tất cả mọi người đều hoan hỷ tín thọ, vui nhận.
Điều rất cảm động là phần đông quý Phật tử đều từ những huyện vùng sâu trong tỉnh như Bá Thước, Lang Chánh…, đã tranh thủ thời gian, chẳng ngại xa xôi cách trở để về tham dự buổi lễ quan trọng trong cuộc đời mình.
Điều đáng vui mừng hơn nữa là trong buổi lễ hôm nay có khá đông các bạn trẻ độ tuổi từ 16 đến 25.

Xin gửi tới quý vị một số hình ảnh của buổi lễ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14