Lễ truyền tam quy-ngũ giới nhân ngày Đại lễ vu lan

Chiều ngày 15 tháng 7 năm Bính Thân ( 17/8/2016), Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng đã tổ chức lễ quy y tam bảo cho hơn 200 thiên nam tín nữ.

Chiều ngày 15 tháng 7 năm Bính Thân, trong không khí của mùa vu lan-báo hiếu , đáp lời thỉnh cầu của các thiện nam tín nữ xa gần, Đại đức Thích Trúc Thông Tánh-Phó trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng đã tổ chức truyền tam quy- ngũ giới cho quý vị Phật tử. Tại buổi lễ, Đại đức đã thuyết giảng về ý nghĩa của quy y tam bảo, và lợi ích của việc thọ trì ngũ giới. Sau đó là nghi thức phát nguyện quy y tâm bảo và thọ trì ngũ giới.

Xin gửi tới quý vị một số hình ảnh của buổi lễ.

1 2 3 10 9 8 7 6 5 4 14 13 12 1115