Lễ truyền đăng và đêm tọa thiền cúng dường ngày Phật thành đạo

Tối mồng 7 tháng 12 năm Ất Mùi, Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng đã tổ chức Lễ truyền đăng và đem tọa thiền cúng dường ngày Phật thành đạo.

Tại buổi lễ, các Phật tử đã được thầy Phó trụ trì- Đại đức Thích Trúc Thông Tánh thuyết giảng về ý nghĩa ngày Phật thành đạo. Đại đức nhấn mạnh rằng, ngày Phật thành đạo có ý nghĩa rất quan trọng, xác lập sự ra đời của đao Phật. Tiếp đó, là nghi lễ truyền đăng. Đại đức cùng quý thầy, quý cô đã truyền ánh sáng từ ngọn nến trên điện Phật đến với các Phật tử, ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ để mỗi Phật tử vững bước trên con đường đi đến giải thoát, giác ngộ. Sau đó, toàn thể Phật tử đạo tràng đã phát lời thệ nguyện dâng lên đấng Từ Phụ.

Và thời gian từ 21 giờ 00 đến 05 giờ 00 ngày hôm sau là đêm tọa thiền cúng dường ngày Phật thành đạo.

Xin gửi tới quý Phật tử một số hình ảnh của buổi lễ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18