Lễ trồng cây Bồ đề lưu niệm tại Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Sáng ngày 22/8/2014, Ông  Cao Tấn Khổng – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Đình Xứng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến trồng 02 cây Bồ Đề lấy từ đất Phật về trồng lưu niệm tại TVTL Hàm Rồng.
Cùng đi với đoàn gồm có: bà Lê Thị Thìn – PCT/HĐND Tỉnh, ông Lê Đức Công, bà Phạm Thị Việt Nga – PCT/UBND TP. Thanh Hóa, ông Lê Trọng Giang – Bí thư/CT Phường Hàm Rồng cùng các ông bà lãnh đạo các Sở, Ban ngành Tỉnh và Thành phố Thanh Hóa.

Tiếp đón đoàn là Đại Đức Thích Trúc Thông Tánh cùng đông đảo Tăng, ni và Phật tử của Thiền viện. Đại Đức đã hướng dẫn đoàn dâng hương lễ Phật và tham quan Thiền viện, sau cùng đoàn đã trồng cây lưu niệm tại Thiền viện.

Truclamhamrong.org xin gửi tới quý độc giả một số hình ảnh

135679101186151416

Truclamhamrong.org