Lễ Tạ Pháp tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Chiều ngày  27 tháng 11 năm 2016 ( 25/12/2016), được sự đồng ý của quý thầy giáo thọ,  Đạo tràng Trúc lâm Chánh Pháp-Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng đã long trọng tổ chức Lễ Tạ Pháp cuối năm

Đây cũng là hoạt động thường niên của Đạo tràng Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng dâng lên cúng dường Tam bảo nhằm báo cáo quá trình tu tập trong năm, sách tấn đạo tràng tinh tấn tu tập trong thời gian tới, đặc biệt để đại chúng tỏ lòng tri ân cảm tạ quý chư Tôn đức trong ban Giáo thọ đã hướng dẫn đạo tràng tu tập tinh tấn trong 1 năm qua.

Chứng minh và tham dự có: Thượng tọa Thích Kiến Nguyêt-Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên và Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng; Đại đức Thích Trúc Thông Tánh- Phó trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, Đại Đức Thích Quảng Ánh- Giáo thọ Thiền viện Sùng Phúc;  Đại đức Thích Trúc Thái Vinh-Giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng; cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong tông môn và gần 1000 Phật tử

Xin gửi tới quý vị một sô hình ảnh của buổi lễ.

1

Đại diện đạo tràng tác bạch cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni

2

Cung nghinh chu tôn đức Tăng, Ni quang lâm Chánh điện

3

4

Chư tôn đức Chứng minh

5

Văn nghệ cúng dường

12

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

8 9 1013

14

Dâng hoa cúng dường

15

Phật tử Tịnh Quang đọc báo cáo tình hình tu học của đạo tràng

16

Đại đức Thích Quảng Ánh ban đạo từ

17

Đại diện đạo tràng tác bạch cúng dường

18

Đại đức Thích Trúc Thông Tánh ban huấn từ

19

Cung tiễn chư tôn đức hồi quy phương trượng