Lễ tạ pháp năm Giáp ngọ 2014 – P.L 2558

Ngày 28  tháng 11 năm Giáp Ngọ, tức ngày  18 – 01 – 2015, Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng đã long trọng tổ chức lễ tạ pháp với dự tham dự của hàng trăm Phật tử Đạo tràng Chánh pháp, đánh dấu năm tu học thứ 5 của đạo tràng.

Tới dự và chứng minh cho buổi lễ có Chư tôn đức Tăng, Ni trong tông môn và các tự viện.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ là tiết mục dâng hoa cúng dường; văn nghệ cúng dường; báo cáo tổng kết sinh hoạt đạo tràng năm Giáp ngọ; đại diện các chúng tham gia đóng góp xây dựng đạo tràng; đạo tràng dâng lời phát nguyện; Phật tử Đạo tràng Cúng dường Chư tôn đức giáo thọ sư và Chư tôn đức Tăng, Ni. Đạo từ của Thầy Trụ trì.

Xin gửi tới quý Phật tử một số hình ảnh về buổi lễ.

1

 243

78910