Lễ tạ pháp năm Ất Mùi – D.L.2015 – P.L 2559

Ngày 24  tháng 11 năm Ất Mùi, tức ngày  03 – 01 – 2016, Đạo tràng Chánh pháp Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng đã long trọng tổ chức lễ tạ pháp, đánh dấu năm tu học thứ 6 của đạo tràng.

Tới dự và chứng minh cho buổi lễ có Chư tôn đức Tăng, Ni trong tông môn và các tự viện.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ là tiết mục dâng hoa cúng dường; văn nghệ cúng dường; báo cáo tổng kết sinh hoạt đạo tràng năm Ất Mùi; đại diện các chúng tham gia đóng góp xây dựng đạo tràng; đạo tràng dâng lời phát nguyện; Phật tử Đạo tràng Cúng dường Chư tôn đức giáo thọ sư và Chư tôn đức Tăng, Ni. Đạo từ của Thầy Trụ trì.

Xin gửi tới quý Phật tử một số hình ảnh về buổi lễ.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18