Lễ mừng thọ nhân mùa vu lan báo hiếu

Tối ngày 14 tháng 7 năm Mậu Tuất, nhân mùa vu lan báo hiếu, đáp lời thỉnh cầu của quý vị Phật tử đạo tràng trúc lâm Chánh Pháp, chư tôn đức tăng ni Thiền viện đã tác lễ mừng thượng thọ cho quý vị Phật tử/ cha mẹ của quý vị Phật tử . Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thành tựu viên mãn

 

1

Cung nghinh chư tôn đức Tăng ni

3

Đại đức Thích Trúc Thông Tánh- Trụ trì thiền viện thuyết giảng ý nghĩa buổi lễ

IMG_4978

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

4

Chư tôn đức tăng truyền tam quy, ngũ giới cho cha mẹ quý vị Phật tử

5

Cha mẹ của quý vị Phật tử

6

Thắp nến tri ân

7

Thắp nến tri ân

8

Đại diện Phật tử dâng vâng lời cảm tạ

9

Dâng nước cho cha mẹ

10

Dâng nước cho cha mẹ

11

Dâng nước cho cha mẹ

12

Chư tôn đức tặng quà

13

Chư tôn đức tặng quà

14

Chư tôn đức tặng quà

15

Văn nghệ cúng dường

16

Văn nghệ cúng dường

17

Văn nghệ cúng dường

18

Văn nghệ cúng dường

20

Chụp ảnh lưu niệm