LỄ KHAI PHÁP NĂM ẤT MÙI PL.2559-DL. 2015 TẠI TVTL HÀM RỒNG

Sáng ngày 15.03.2015 nhằm ngày 25 tháng Giêng Ất Mùi  đạo tràng Chánh Pháp tổ chức lễ khai pháp, bắt đầu một năm tu học mới.
Về chứng minh và tham dự buổi lễ có Chư tôn đức Tăng Ni trong tông môn và hơn 1000 Phật tử từ các đạo tràng. Buổi lễ được tổ chức đơn giản nhưng diễn ra trong không khí  trang nghiêm và thấm tình đạo vị.

12345687910111213