Đêm tọa thiền cúng dường ngày Phật thành đạo

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni.

Kính thưa qúy Phật tử.

Để cúng dường đức Thế tôn nhân ngày thành đạo mồng 8 tháng 12 năm Giáp Ngọ, Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng tổ chức một đêm tọa thiền từ 19 giờ 30 tối mồng 7 đến 5 giờ 00 ngày mồng 8 tháng 12.

Kính mời chư tôn đức Tăng, Ni cùng toàn thể Phật tử Đạo tràng về tham dự

 

Thời khóa:

19 giờ 30 – 20 giờ 30:    Thuyết giảng về ý nghĩa ngày Phật thành đạo

20 giờ 30 – 21 giờ 00:    Lễ truyền đăng

Toàn thể Đạo tràng dâng lời phát nguyện

21 giờ 00 – 05 giờ 00:  Tọa thiền và thiền hành (tọa thiền 45 phút – thiền hành 15 phút)

05 giờ 00 – 05giờ 15:  Hồi hướng.

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO

(Mồng 8 tháng 12 năm Giáp Ngọ)

Buổi sáng:

08 giờ 00:                   Lễ Phật thành đạo

Buổi chiều:

14 giờ 00:                     Lễ quy y

 

Địa chỉ liên lạc

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HÀM RỒNG

Địa chỉ: Đồi C4, Phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại:   0373.963.696

Website:  www.truclamhamrong.org

Email: truclamhamrong@gmail.com