Đảnh lễ đức pháp chủ và cúng dường nhân ngày giỗ Tổ tại Tổ đình

Sáng ngày 02.02.2015 (14.12 Giáp Ngọ), Tăng Ni, Phật tử các thiền viện phía Băc đã vân tập về Viên Minh Thiền tự (chùa Ráng – Phú Xuyên) đãnh lễ đức Pháp chủ và cúng dường nhân ngày giỗ Tổ tại Tổ đình.
Thay mặt Tăng Ni, Phật tử các Thiền viện thầy Tâm Thuần đã dâng lời tác bạch vấn an sức khoẻ đức pháp chủ và chúc mừng Ngài nhân dịp xuân Ất Mùi.
Đức Pháp chủ đã ân cần chỉ dạy và sách tấn Tăng Ni Phật tử và hoan hỷ chụp ảnh lưu niệm vơi toàn đoàn.

123456789101112