Đăng ký khóa tu ” Thiền với tuổi trẻ lần II”

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHÓA TU THIỀN VỚI TUỔI TRẺ LẦN II

I.MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:
Nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các em trong dịp hè về và cũng để giải quyết các vấn nạn của Thanh thiếu niên hiện nay như: Lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân và bạo lực. Đồng thời kết nối lại những giá trị tinh thần cao đẹp và nâng cao đời sống hướng thiện, phát huy tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, cộng đồng và nâng cao nghệ thuật sống của Thanh thiếu niên, đặc biệt là kiến tạo cho các em một nền tảng đạo đức căn bản của Đạo Phật, giúp các em trở thành một người con hiền, cháu thảo biết Tri ân và Báo ân, biết sống cho tương lai và biết cống hiến cho xã hội.
II. Số lượng: 100 tu sinh (độ tuổi từ 15-30).
III.Thời gian nhận đăng ký: 30/04/2018 đến 27/05/2018.
• Hình thức đăng ký:
1. Đăng ký trực tiếp tại nhà khách Thiền Viện
2. Gửi mẫu đăng ký qua email, (thienvientruclamhamrong@gmail.com) Tải mẫu đăng ký tại đây:http://bit.ly/2KcrZrY
3. Đăng ký trực tuyến:http://bit.ly/2rFsL9S

69584731599bcf0427e916c33b4f6c81-0 69584731599bcf0427e916c33b4f6c81-1