Đại lễ Vu Lan Báo hiếu PL. 2559- DL.2015 tại Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng

Sáng ngày Rằm tháng bảy năm Ất Mùi tức ngày  28/08/2015, Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng đã long trọng cử hành Đại lễ Vu Lan Báo hiếu PL. 2559- DL. 2015.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Chư tôn Thượng tọa, Đại đức tăng, ni trong tông môn Thiền phái Trúc lâm. Đặc hiện là Ni trưởng Thích nữ Đàm Nhung, nguyên Ủy viên HĐTS GHPG Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.Và đông đảo quý đạo hữu Phật tử từ các Đạo tràng. Về phía chính quyền có bà Lê Thị Oanh- PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, bà Hà Thị Phương- Phó trưởng ban dân vận Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, ông Bùi Chí Châu- Phó trưởng ban tôn giáo tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Huy Huấn PCT UBMTTQ Việt Nam TP. Thanh Hóa, ông Đặng Văn Thanh  CT UBND P. Hàm Rồng, ông Nguyễn Đức Trường PCT UBND P. Hàm Rồng, ông Lê Bá Bồng PCT UBMTTQ P. Hàm Rồng, cùng quý vị lãnh đạo cơ quan ban ngành cấp tỉnh, thành phố và phường sở tại.

Nhớ ơn và đền ơn là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trong tứ đại trọng ân mà người Phật tử có bổn phận phải đáp đền thì công ơn cha mẹ là cao sâu hơn nhất. Trong trời đất có bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa xuân là tiết khởi đầu, cũng như trong trăm hạnh lành của con người Hạnh Hiếu được đề cao hơn cả, vì thế Hiếu là đạo, hiếu là hạnh, hiếu là Phật, hiếu là điều kiện thù thắng để đi vào thánh đạo, mở cửa tuệ giác, chứng nhập vô thượng bồ đề. Trải qua vô lượng kiếp huân tu, Đức Thế Tôn luôn thể hiện tinh thần hiếu hạnh, hiếu tâm, chỉ cho chúng sanh thấy được ” Tâm Hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, điều thiện tối cao không hơn gì hiếu, điều áo cùng cực không gì bằng bất hiếu”
Với ý nghĩa thâm sâu cao cả đó, tất cả những người con Phật đã cùng hội tụ về  Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, vâng lời Phật dạy và noi gương hiếu hạnh  của Tôn giả Mục Kiền Liên,  với tấm lòng thành dâng lên cúng dường Tam Bảo, chư Tôn đức hiện tiền  để tỏ lòng thành kính biết ơn, sau nương nhờ oai đức của Chư Tăng đồng nhất tâm chú nguyện để cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nương vào oai lực này mà rời xa đường dữ sinh vào chốn an vui, cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long biết quy hướng về ba ngôi Tam Bảo.
Buổi lễ  đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.
Trước khi nghi lễ Vu Lan chính thức bắt đầu, Thượng tọa Thích Kiến Nguyệt – Trụ trì  TV Trúc lâm Tây Thiên và TV Truc lâm Hàm Rồng đã có bài thuyết giảng về ý nghĩa Vu Lan và chữ hiếu của người con Phật đối với cha mẹ .
Tại buổi lễ, toàn thể đạo tràng cũng đã vinh dự được TT.Thích Thông Quán – Trưởng lão Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc ban đạo từ nhân Lễ Vu Lan Ất Mùi.
Kết thúc buổi lễ là Nghi lễ Tụng Vu Lan của Chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng
Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29