CHƯƠNG TRÌNH THỜI KHÓA TU TẬP NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HÀM RỒNG THANH HOÁ
Ngày Mùng 8 tháng Chạp năm Ất Mùi (Chủ nhật, 17/01/2016)
***

Tối mùng 7 tháng Chạp – Thứ Bảy, ngày 16/01/2016
18 giờ 00 – 18 giờ 45: Lễ Phật – Sám hối
19 giờ 00 – 19 giờ 45: Chương trình văn nghệ Mừng Phật Thành đạo
19 giờ 45 – 20 giờ 30: Thuyết giảng về ý nghĩa ngày Phật thành đạo
20 giờ 30 – 21 giờ 00: Lễ truyền đăng
Toàn thể Đạo tràng dâng lời phát nguyện
21 giờ 00 – 05 giờ 30: Tọa thiền và thiền hành
8 thời tọa thiền (tọa thiền 45 phút + thiền hành 15 phút)
05 giờ 30 – 05giờ 45: Hồi hướng.


CHƯƠNG TRÌNH NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO
(Mồng 8 tháng 12 năm Ất Mùi – Chủ nhật, ngày 17/01/2016)

Buổi sáng:

07 giờ 00: Lễ xuất gia
08 giờ 00: Khóa Lễ Phật Thành đạo
09 giờ 00: Lễ quy y
10 giờ 30: Hoàn mãn

Buổi chiều:

14 giờ 00: Lễ truyền tam quy, ngũ giới