CHƯƠNG TRÌNH NGÀY TỊNH TU VÀ LỄ TẠ PHÁP

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HÀM RỒNG THANH HOÁ
————————————————————————–
Ngày 24/11 năm Ất Mùi (nhằm ngày 03-01-2016)
***


BUỔI SÁNG
07h00 : Phật tử đạo tràng vân tập.
07h30 : Sám hối 6 căn – Tụng giới
08h30 : Tọa thiền
09h30 : Học Phật pháp – Tổng kết kinh Pháp Hoa
11h00 : Thọ trai.

BUỔI CHIỀU
13h30 : Phật tử vân tập về chánh điện
13h45 : Cung nghinh chư Tôn Đức Tăng – ni quang lâm chánh điện
(Cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã)
14h00 : Văn nghệ cúng dường.
14h30 : Chương trình Lễ Tạ pháp
- Chư tôn đức Tăng Ni niêm hương bạch Phật, đãnh lễ Tam Bảo.
(Cung thỉnh chư tôn đức chứng minh và toàn thể đạo tràng an tọa)
- Tuyên bố lý do – Thông qua chương trình.
- Báo cáo tổng kết tu học năm 2015 và phương hướng 2016.
- Phát biểu đại diện Phật tử.
- Lời sách tấn của chư tôn đức Giáo thọ sư.
- Đại diện Đạo tràng tác bạch tạ pháp.
- Dâng phẩm vật cúng dường.
- Đạo từ của thầy phó Trụ trì TVTL Hàm Rồng.
• Cảm tạ của ban tổ chức. Hồi hướng – Hoàn mãn.