Nghi thức

Nghi thức thỉnh nguyện

I – Ý NGHĨA THỈNH NGUYỆN : Xưa nay các Tự Viện Tăng, Ni ở đông đều có lễ bố tát tụng giới mỗi tháng vào hai ngày rằm và 30 âm lịch (tháng thiếu ngày 29). Riêng Thiền Viện thay vì lễ Bố Tát tụng giới làm lễ Thỉnh Nguyện. Chủ yếu lễ Thỉnh Nguyện là kiểm tra lại ... Read More »

Nghi thức sám hối

1260885_676879409014753_696676688_n

KỆ NGUYỆN HƯƠNG (Quỳ nguyện hương) Trầm thủy rừng Thiền hương sực nức, Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng. Đao giới vót thành hình non thẳm, Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng. Nam mô Bồ tát hương cúng dường. (3 lần) (đứng lên) TÁN PHẬT Đại từ, đại bi thuơng chúng sanh, Đại hỷ, đại xả, cứu hàm ... Read More »