Thiền phái trúc lâm

Giới thiệu đường lối tu thiền

Nói đến Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là nói đường hướng tu thiền của Tu viện Chân Không (1970-1986) ngày trước, hay của Thiền viện Thường Chiếu… hiện nay (1974-1991…) do chúng tôi (Thích Thanh Từ) chủ trương hướng dẫn. Chúng tôi không theo các tông phái chi nhánh Thiền tông Trung Hoa sau này, như tông ... Read More »

Phương pháp tu thiền

Hòa thượng Thích Thanh Từ Tu Thiền là lối tu hướng thẳng vào nội tâm, dẹp sạch vọng tưởng suy tính của mình. Muốn dẹp sạch vọng tưởng cũng có chia phương tiện và cứu kính. Phương tiện của Thiền là “dùng trí tuệ dẹp tình cảm”. Tức là nhìn thẳng vào sự vật quan sát phân tích để thấy ... Read More »

Phương pháp tọa Thiền

dungcu

H.T THÍCH THANH TỪ Hằng ngày khi chúng ta đối duyên xúc cảnh tâm ý dao động, từ sự dao động đó nên tâm không được khinh an. Cho nên tâm là đầu mối của sanh tử phiền não; và cũng là cội nguồn của Niết bàn. Do đó Phật phương tiện chỉ dạy thiền định để nhiếp tâm chánh ... Read More »

Nghi thức thỉnh nguyện

I – Ý NGHĨA THỈNH NGUYỆN : Xưa nay các Tự Viện Tăng, Ni ở đông đều có lễ bố tát tụng giới mỗi tháng vào hai ngày rằm và 30 âm lịch (tháng thiếu ngày 29). Riêng Thiền Viện thay vì lễ Bố Tát tụng giới làm lễ Thỉnh Nguyện. Chủ yếu lễ Thỉnh Nguyện là kiểm tra lại ... Read More »

Nghi thức sám hối

1260885_676879409014753_696676688_n

KỆ NGUYỆN HƯƠNG (Quỳ nguyện hương) Trầm thủy rừng Thiền hương sực nức, Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng. Đao giới vót thành hình non thẳm, Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng. Nam mô Bồ tát hương cúng dường. (3 lần) (đứng lên) TÁN PHẬT Đại từ, đại bi thuơng chúng sanh, Đại hỷ, đại xả, cứu hàm ... Read More »

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

thienphaitruclamyentu

  Theo dòng lịch sử, chúng ta nhìn lại Phật giáo Việt Nam hẳn thấy nổi bật một nét đột phá vô cùng thú vị – một Thiền phái mang tên Việt Nam, với ông Tổ người Việt Nam, lại là một vị vua anh hùng của dân tộc. Đây là một chấmson trên lịch sử dân tộc nói chung, Phật giáo Việt ... Read More »