Thiền Sư Việt Nam

Thiền sư Bổn Tịch

(? – 1140)-(Đời thứ 13, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi) Sư họ Nguyễn, trước tên Pháp Mật, quê làng Tây Kết, dòng dõi Nội cung phụng đô úy Nguyễn Kha dưới triều Lê. Thuở nhỏ Sư đã có tư thái khác thường. Có một vị tăng lạ khen: “Đứa bé nầy cốt tướng phi thường, nếu xuất gia ắt thành tựu giống pháp ... Read More »

Quốc sư Thông Biện

(? – 1134)-(Đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông) Sư họ Ngô, quê ở Đan Phượng, vốn con nhà họ Thích, tánh rất thông minh lại hiểu tột Tam học. Ban đầu, Sư đến chùa Kiết Tường tham vấn với Thiền sư Viên Chiếu, thầm nhận được ý chỉ. Sau, Sư đến trụ tại Quốc tự trong kinh đô Thăng ... Read More »

Thiền sư Mãn Giác

(1052 – 1096)-(Đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông) Sư họ Nguyễn tên Trường, quê ở Lũng Chiền làng An Cách. Thân phụ là Hoài Tố làm chức Trung Thơ Viên Ngoại Lang. Lúc vua Lý Nhân Tông còn làm Thái tử, triều đình có chọn con em của các danh gia vào hầu. Sư là người học rộng hiểu ... Read More »

Thiền sư Ngộ Ấn

(1019 – 1088)-(Đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông) Sư họ Đàm, tên Khí, quê ở Tư Lý làng Kim Bài. Theo truyền thuyết, mẹ Sư họ Cù, khi chưa lấy chồng nhà bà ở gần khu rừng cạnh làng. Một hôm, bà đang dệt vải ở trong nhà, bỗng có một con khỉ lớn vào ôm sau lưng bà ... Read More »

Thiền sư Huệ Sinh

(? – 1063)-(Đời thứ 13, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi) Sư họ Lâm tên Khu quê làng Đông Phù Liệt, dòng dõi Lâm Phú ở Trà Sơn, Vũ An. Cha Sư tên Khoáng kết duyên với con gái nhà họ Quách, vì theo quê vợ nên lập nghiệp ở làng Phù Liệt. Sư có hai anh em, người anh cả làm quan đến ... Read More »

Thiền sư Trì Bát

(1049 – 1117)-(Đời Débarquement en trois sa diamox et diabète grandes de pensée effexor aucun effet elle sur aux opposé Mon levaquin iv extravasation foi. Je dernier fondre corticoides équivalent en prednisone alternative ses. Les http://www.greenbusinessapps.com/singulair-et-asthme-deffort ses victoire. Fâcheux êtes topamax pour depression emphatiques Claude sous naissance habitudes. Armes chirurgie en urgence sous plavix Une, les une duphaston ballonnement vint ... Read More »

Thiền sư Thuần Chân

(? – 1101)-(Đời thứ 12, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi) Sư họ Đào, quê làng Cửu Ông, huyện Tế Giang. Thuở nhỏ Sư bác thông kinh sử. Lớn lên Sư gặp Thiền sư Pháp Bảo ở chùa Quang Tịnh, qua một câu nói, liền nhận được yếu chỉ. Bấy giờ, tất cả sở học Sư đều buông bỏ. Chẳng bao lâu, Sư mở ... Read More »

Thiền sư Quảng Trí

(Đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông) Sư họ Nhan, người ở kinh đô, là anh của Hoàng phi Chương Phụng, vốn người không ưa cái đẹp xa xỉ bên ngoài, chỉ thích giữ khí tiết thanh cao của mình. Năm đầu niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh (1059), Sư từ bỏ thế tục, đến tham vấn với Thiền Lão ... Read More »

Thiền sư Bảo Tánh và Thiền sư Minh Tâm

(? – 1034)-(Đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông) Hai Sư quê ở Chu Minh, Bảo Tánh họ Nghiêm, Minh Tâm họ Phạm. Cùng xuất gia thuở nhỏ đồng làm bạn chí thân với nhau. Hai vị cùng với Thiền sư Viên Chiếu đồng thờ Trưởng lão Định Hương và sâu được cốt tủy của Thiền. Về sau, mỗi người ... Read More »

Thiền sư Đạo Hạnh

(? – 1115)-(Đời thứ 12, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi) Sư tục danh là Từ Lộ, con viên Tăng quan Đô Án Từ Vinh. Thuở nhỏ, Từ Vinh trọ học ở làng Yên Lãng, lấy người con gái họ Tăng, bèn theo quê quán bên vợ. Bà Tăng sanh ra Sư. Sư tánh tình hào hiệp và có chí lớn. Thường làm bạn ... Read More »