Phật học ứng dụng

Khoa học Phật giáo hơn khoa học hiện đại

images

Thầy Ajahn Brahmavamso Tôi từng là một nhà khoa học. Tôi học vật lý lý thuyết tại trường đại học Cambridge, suốt ngày làm việc trong những tòa nhà giống nhau cho đến lúc được trở thành một vị giáo sư nổi tiếng là Stephen Hawking. Tôi đã bị vỡ mộng bởi kiểu khoa học như vậy cho đến khi tôi thấy sự ... Read More »

Đời sống Bát Nhã

tải xuống

Pa… ra… mi… ta.  Dạ, đúng rồi đó! Pa-ra-mi-ta… có phải là ba la mật đa không hở ba? Ông bố chỉ cần nghe tín hiệu “ba la mật đa” là đã cảm thấy trí óc và toàn thân máy động như nhà vắng lâu ngày có người tới gõ cửa.  Từ cõi đời thường phàm phu đầy hệ lụy, qua ... Read More »

Vì thế hệ trẻ và tương lai đất nước (Phần 2)

ĐĐ.Thích Tỉnh Thiền CHƯƠNG II Sau đây cũng nêu lên vài thiển ý để hỗ trợ giúp cho thế hệ trẻ khắc phục những việc dở xấu đã gây ra và cũng mong các cháu chưa phạm nhầm biết qua đừng vấp phải. Cũng mong mỏi các bậc phụ huynh, nhà trường và xã hội cùng nghiên cứu, suy ngẫm ... Read More »

Lắng nghe con cái

Lắng nghe có thể cũng là một hình thức của thiền, vì nó đòi hỏi sự chú tâm, kiềm chế và một mức độ im lặng nào đó. Sử dụng phương cách ‘chủ tâm mà không phê phán’ mà chúng ta vẫn thực tập trong các khóa tu thiền, ta sẽ giữ không để những suy nghĩ, ý kiến của ... Read More »