Khoa học và phật giáo

Khoa học Phật giáo hơn khoa học hiện đại

images

Thầy Ajahn Brahmavamso Tôi từng là một nhà khoa học. Tôi học vật lý lý thuyết tại trường đại học Cambridge, suốt ngày làm việc trong những tòa nhà giống nhau cho đến lúc được trở thành một vị giáo sư nổi tiếng là Stephen Hawking. Tôi đã bị vỡ mộng bởi kiểu khoa học như vậy cho đến khi tôi thấy sự ... Read More »