Tin tu học

Lịch tu học tháng 2 năm Bính Thân

10

Nam mô Phật Bổn sư Thích ca Mâu Ni Thiền viện xin thông báo lịch tu học tháng 2 năm Bính Thân đến quý Phật tử như sau: - Chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 2 năm Bính Thân ( 20/3/2016)  14h00- 15h00: Tọa Thiền 15h00- 16 h15: Pháp thoại - Chủ Nhật ngày 26 tháng 2 năm Bính Thân ... Read More »