Đạo tràng Chánh pháp

Thời khóa tu tập hàng tháng

1979648_239036622951226_715791638_n

Lịch tu tập của Đạo tràng Chánh Pháp: - Thời khóa hàng ngày: + Lễ sám hối : 18h00 – 19h00 + Tọa Thiền: 19h00 – 20h00 - Ngày chủ nhật hàng tuần: 14h00-16h30 + Từ 14h00 – 15h00: Tọa Thiền + Từ 15h00 – 16h30: Pháp thoại -  Ngày chủ nhật, tuần thứ 4 của tháng (âm lịch). Đạo tràng tập ... Read More »