Author Archives: Minh Tâm

Khóa III: Bài Thứ 8 – Ðạo Ðế (Nirodha Gamadukkha) (Tiếp theo) Ngũ Căn Ngũ Lực

A. Mở Ðề  Trong 37 món trợ đạo, Ngũ căn và Ngũ lực là những phương pháp quý báu, cũng quan trọng như các pháp khác; có thể đưa người tu hành từ địa vị phàm phu đến các Thánh quả trong ba thừa. Chúng là sự phục sức trang nghiêm, là phương tiện công hiệu giúp người thẳng tiến trên ... Read More »

Khóa III: Bài Thứ 7 – C. Tứ Như Ý Túc (Tiếp Theo)

A. Mở Ðề  Sau khi đã nhận rõ được chân tướng của cõi đời (Tứ niệm xứ), đã quyết tâm bỏ ác theo thiện (Tứ Chánh cần), hành giả muốn đi xã trên đường đạo, cần phải vạch cho mình một hướng tiến nhất định và phải có một thái độ quyết tâm nhắm theo đúng hướng đã vạch mà đi, ... Read More »

Khóa III: Bài Thứ 4 – Diệt Ðế (Nirodha Dukkha)

A. Mở Ðề  Sau Khi nói về phương diện khổ đau xong, Ðức Phật nói về phương diện an lạc. Sau khi giải bày đầy đủ hiện tượng nhân quả về phần nhiễm, về phương diện đau khổ xong, đức Phật liền thuyết minh các hiện tượng nhân quả về phần tịnh, về phương diện An lạc. Nói một cách ... Read More »

Khóa III: Bài Thứ 3 – Tập Ðế (Sameda Dukkha)

Bài Thứ 3  Tập Ðế (Sameda Dukkha) A. Mở Ðề   Vì Sao Phật Nói Khổ Ðế Trước và Tập Ðế Sau Trong Khổ đế, chúng ta đã thấy rõ những nỗi thống khổ của trần gian. Trước những nỗi khổ ấy, không ai là không nhàm chán, ghê sợ cho cuộc đời ở cảnh giới Ta Bà nầy, và không ai ... Read More »

Khóa III: Bài Thứ 2 – Khổ Ðế (Dukkha)

Bài Thứ 2  Khổ Ðế (Dukkha) A. Mở Ðề  Ðời Là Một Biển Khổ Ðầy Mồ Hôi Và Nước Mắt Có một số người cho rằng đời là một bữa tiệc dài, không hưởng thụ cũng uổng. Do đó, họ không để lỡ một dịp nào có thể đem lại cho họ những khoái lạc vật chất. Nhưng họ không ngờ ... Read More »

Khóa III: Bài Thứ 1 – Khái Niệm Tổng Quát Về Tứ Diệu Ðế (Ariya Saccani)

Thanh Văn Thừa Phật Giáo Bài Thứ 1  Khái Niệm Tổng Quát Về Tứ Diệu Ðế (Ariya Saccani) A.Mở Ðề  Nguyên Nhân Và Hoàn cảnh Ðức Phật Thích Ca Giảng Về Pháp Tứ Diệu Ðế Lần Ðầu Tiên Ðức Phật Thích Ca, sau khi thành đạo dưới cội cây bồ đề, liền nghĩ đến việc đem giáo lý của Ngài vừa chứng ... Read More »

Khóa II: Bài Thứ 10 – Tịnh Ðộ

A. Mở Ðề  Trong vũ trụ có vô lượng thế giới Như đức Phật ngày xưa đã dạy và các nhà khoa học ngày nay đã xác nhận, trong vũ trụ nầy có hằng hà sa số thế giới. Mỗi đem, chúng ta ngước mặt lên dòm trời, bao nhiêu ngôi sao lấp lánh hay lu mờ xa tít, hiện ra ... Read More »

Khóa II: Bài Thứ 9 – Lục Hòa

A Mở Ðề  1. Tai hại của sự bất hòa:  Trong sự sống chung đụng hằng ngày, không có gì tai hịa bằng sự bất hòa. Sự bất hòa làm ung độc cuộc sống chung và bắt buộc người ta phải xa nhau, nếu không muốn ở gần nhau để làm khổ cho nhau. Trong gia đình, anh em không hòa, thì ... Read More »