MỜI DỰ LỄ VU LAN PL.2558 – DL.2014

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HÀM RỒNG

NGÀY 04 – 08 – 2014 (Mồng 9 tháng 7 năm Giáp Ngọ)

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni.

Kính thưa qúy Phật tử.

Lễ  Vu Lan, Phật lịch 2558- Dương lịch 2014  tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng sẽ được tổ chức vào ngày 04/08/2014 nhằm ngày mồng 09 tháng 7 năm Giáp Ngọ.

Chúng con thành tâm cung thỉnh Chư tôn đức-tăng ni  quang lâm chứng minh, kính mời quý Đạo hữu Phật tử về tham dự để buổi lễ được thành tựu viên mãn.

Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng kính mời!

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN PL. 2558  TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HÀM RỒNG

NGÀY MỒNG 9 THÁNG 7 NĂM GIÁP NGỌ

(04 – 08 – 2014)

š ] ›

 

06:00 – 06:30                 : Phật tử  vân tập về Thiền  viện

06:30 – 07:00                 : Đón tiếp chư tôn đức Tăng ni và quan khách

07:30 – 08:00                 : Cung nghinh tượng Phật ngọc do Ngài Lê Khả Phiêu – nguyên TBT/BCH/TƯ Đảng về chính điện.

                                                   (3 hồi chuông trống Bát nhã)

                                        : Phát biểu của Ngài Lê Khả Phiêu

                                        : Đáp từ của TVTL Hàm Rồng.

                                        : Lễ an vị tôn tượng Phật Ngọc

08 giờ 00 – 08 giờ 30      : Ngài nguyên TBT trồng cây lưu niệm.

                                        : Chương trình văn nghệ cúng dường

08 giờ 30                         : Chính thức cử hành Đại lễ Vu Lan PL. 2558 

                                        : Chương trình văn nghệ cúng dường

              1. Tuyên bố lý do – Thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự

              2. Niệm Phật cầu gia hộ.

              3. Dâng hoa cúng dường.

              4. Ý nghĩa Vu Lan.

              5. Cảm niệm ngày Vu Lan

              6. Nghi thức cài hoa hồng – Cài hoa hồng cho chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử.

              7. Tác bạch cúng dường – Đạo từ của chư tôn đức chứng minh.

              8. Nghi thức Vu Lan

                                    – Quan khách dâng hương

                                    – Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

                                    – Tụng lễ Vu Lan

10 giờ 45                          :     Cúng thí thực           

11 giờ 15                           :     Thọ trai

 

BUỔI CHIỀU

14 giờ 00                           :     Lễ truyền tam quy, ngũ giới

16 giờ 00                           :     Hoàn mãn

 

š ] ›