MỜI DỰ LỄ KHAI PHÁP PL.2559– DL.2015

MỜI DỰ LỄ  KHAI PHÁP PL.2559– DL.2015

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HÀM RỒNG

Ngày  15 – 3 – 2015 (Nhằm ngày 25  tháng 01 năm Ất Mùi)

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni. Kính thưa qúy Phật tử. Lễ  Khai Pháp tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng sẽ được tổ chức vào ngày  15 – 3 – 2015 (Nhằm ngày 25  tháng 01 năm Ất Mùi). Chúng con thành tâm cung thỉnh Chư tôn đức-tăng ni  quang lâm chứng minh, kính mời quý Đạo hữu Phật tử về tham dự để buổi lễ được thành tựu viên mãn. Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng kính mời!

                    CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI PHÁP VÀ NGÀY TU TẬP CỦA ĐẠO TRÀNG TVTL HÀM RỒNG

Ngày  15 – 3 – 2015 (Nhằm ngày 25  tháng 01 năm Ất Mùi)

   BUỔI SÁNG:

7h30-8h30               : Phật tử đạo tràng sám hối và tụng giới

8h30                          :  Cung nghinh chư Tôn đức Tăng -Ni quang lâm chánh điện

                                             ( Cử 03 hồi chuông trống Bát Nhã)                                                                                

8h40- 09h00              :  Văn nghệ cúng dường

 09h00                          : Chương trình lễ chính thức

 1. Chư tôn đức Tăng Ni niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo                                                                                                          (Cung thỉnh chư tôn đức chứng minh và đồng đạo tràng an tọa)
 2. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự
 3.  Dâng hoa cúng dường.
 4. Tác bạch thỉnh pháp
 5. Đáp từ của thầy phó trụ trì
 6. Lời phát nguyện của đạo tràng
 7. Đạo từ của thầy trụ trì
 8. Cảm tạ của ban tổ chức
 9. Hồi hướng
 10. Cung tiễn chư Tôn đức Tăng Ni
 11. Thầy trụ trì thuyết giảng bài pháp đầu tiên  

 11h15         :        Thọ trai-Hoàn mãn

 

BUỔI CHIỀU

14h00          :         TỌA tHIỀN

15h15          :         Học Phật pháp

17h00          :         Ăn nhẹ

17h45          :          Sám hối