MỜI DỰ LỄ TẠ PHÁP PL.2558 – DL.2014

MỜI DỰ LỄ TẠ PHÁP PL.2558 – DL.2014

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HÀM RỒNG

Ngày  18 – 01 – 2015 (Nhằm ngày 28  tháng 11 năm Giáp Ngọ)

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni. Kính thưa qúy Phật tử. Lễ  Tạ Pháp tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng sẽ được tổ chức vào Ngày  18 – 01 – 2015 (Nhằm ngày 28  tháng 11 năm Giáp Ngọ). Chúng con thành tâm cung thỉnh Chư tôn đức-tăng ni  quang lâm chứng minh, kính mời quý Đạo hữu Phật tử về tham dự để buổi lễ được thành tựu viên mãn. Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng kính mời!

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẠ PHÁP PL. 2558  TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM HÀM RỒNG

NGÀY  28 THÁNG 11 NĂM GIÁP NGỌ

(18 – 01 – 2015)

š

Buổi sáng:

07 giờ 30 – 08 giờ 00                 : Sám hối sáu căn và tụng giới

08 giờ 00 – 09 giờ 00                : Tọa Thiền

09 giờ 30 – 10 giờ 45                 : Học Phật pháp

 11 giờ 00 – 12 giờ 00                 : Thọ trai

12 giờ 30 – 13 giờ 30                 : Chỉ tịnh

Buổi Chiều:                                                                         Lễ Tạ Pháp

13 giờ 30 – 14 giờ 00                 : Phật tửĐạo tràng vân tập về Chánh điện

                                                           - Cung nghinh Chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm Chánh điện

14 giờ 00 – 16 giờ 30               : CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẠ PHÁP

- Tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự

- Niệm Phật cầu gia hộ

- Dâng hoa cúng dường.

- Chương trình văn nghệ cúng dường

– Báo cáo tổng kết sinh hoạt Đạo tràng năm 2014

– Đại diện các chúng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đạo tràng

– Đạo tràng dâng lời phát nguyện.

- Phật tử Đạo tràng Cúng dường Chư tôn đức giáo thọ sư và Chư tôn đức Tăng, Ni.

– Đạo từ của Thầy Trụ trì.

- Hồi hướng, bế mạc.