• Cảnh bên trong thiền viện

  • Tượng Phật lớn Thiền viên Trúc Lâm Hàm Rồng

  • Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

  • Chư Tăng, Ni quang lâm Chánh điện

  • Chư Tăng, Ni quang lâm Chánh điện